• حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/2/16  ساعت13:57)
  • حجت براتی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1399/1/29  ساعت20:39)
  • حجت براتی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1399/1/22  ساعت15:19)
  • حجت براتی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1399/1/22  ساعت13:5)
  • حجت براتی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/22  ساعت12:49)
  • حجت براتی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/22  ساعت12:38)
  • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
  • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)

ترجمه تخصصی رشته فیزیوتراپی

ترجمه تخصصی رشته فیزیوتراپی گرایشات متعدد رشته های توانبخشی و علوم تجربی می باشد .

ثبت نام

ترجمه تخصصی رشته فیزیوتراپی که متخصصان و تحصیل کردگان  برای افراد معلول و بیمار توانبخشی انجام می‌دهند و بیماران را از لحاظ جسمی، روحی و اجتماعی برای زندگی دوباره تقویت می‌کند تا بتواند به حالت قبلی خود دست پیدا کند ،می پردازند.

ترجمه فیزیوتراپی

یک امتیاز ویژه برای رشته تخصصی فیزیوتراپی روند درمانی آن بدون استفاده از مواد شیمیایی می باشد .یک  فیزیوتراپیست متخصص تلاش در سلامتی و پیشگیری و بهبود عملکرد حرکتی بیماران بدون استفاده از دارو و مواد شیمیایی دارد و می بایست به وسیله حرکات توانبخشی و وسایل الکتریکی عملکرد ویژه انسانی را دوباره به افراد بازگرداند .برای ترجمه تخصصی رشته فیزیوتراپی مترجمان تحصیلکرده و متخصص در مقاطع عالی ارشد و دکترای رشته تخصصی فیزیوتراپی باید با دایره لغات تخصصی رشته تخصصی فیزیوتراپی و کنزیو پاتولوژی اشنایی نسبتاً کاملی داشته باشد .رشته تخصصی فیزیوتراپی یک رشته عملکردی و قابل استفاده در جریان عمومی جامعه می باشد .هدف این رشته حفظ و بازگردانی رفاه فیزیکی روانی و اجتماعی افراد آسیب دیده و پیشگیری افراد قبل از مبتلا شدن به آسیب و کنزیو حرکتی می باشد.

مترجمین  تخصصی رشته فیزیوتراپی مترجمان حرفه ای و دارای تجربه با اصطلاحات پرکاربرد و تخصصی رشته تخصصی فیزیوتراپی آشنایی کامل دارند این‌گونه می توانند روند ترجمه تخصصی رشته تخصصی فیزیوتراپی را با عملکردی مطلوب انجام دهند و انسجام متن و محتوا را در مسیر ترجمه تخصصی رشته فیزیوتراپی حفظ نماید

ترجمه مقاله فیزیوتراپی | ترجمه فیزیوتراپی physiotherapy

ترجمه مقاله فیزیوتراپی از نظر درجه سختی مشکل‌تر از ترجمه انگلیسی به فارسی همانند ترجمه کتب تخصصی رشته فیزیوتراپی می باشد. زیرا برای ترجمه مقاله فیزیوتراپی یا به بیان دیگر ترجمه فیزیوتراپی به انگلیسی (از فارسی به انگلیسی) علاوه بر  نیازمندی مترجم متخصص  به مهارت آشنایی با دایره لغات تخصصی و اصطلاحات پرکاربرد در رشته تخصصی فیزیوتراپی مترجم متخصص تحصیل کرده در رشته تخصص فیزیوتراپی برای انجام دادن سفارشات ترجمه مقاله فیزیوتراپی یا ترجمه فیزیوتراپی به انگلیسی باید به قواعد دستوری زبان مورد نظر انتشار مقالات که معمولاً زبان بین الملل و انگلیسی می باشد.

ترجمه پزشکی

تسلط کامل مانند زبان مادری خود داشته باشد. اینگونه ما شاهد عملکرد شاخص مترجم در ترجمه مقاله فیزیوتراپی هستیم . گفتنی است که انجام پذیرفتن مطلوب و رعایت سطح استانداردهای بین المللی در ترجمه فیزیوتراپی به انگلیسی و یا ترجمه مقاله فیزیوتراپی علاوه بر دارایی  یک پژوهشگر و یا تحصیلکردگان مقاطع عالی رشته تخصصی فیزیوتراپی که با عنوان رزومه قوی محسوب می‌شود، می‌تواند به عنوان سرمایه ملی به این مقالات با ترجمه فیزیوتراپی به انگلیسی در سطح مطلوب است .با مرور مطالب گفته شده در مورد اهمیت ترجمه مقاله فیزیوتراپی می توان در ترجمه مقاله فیزیوتراپی صورت گرفته توسط مترجمین متخصص و حرفه ای تحصیل کرده در رشته تخصصی فیزیوتراپی به اندازه محتوای به دست آمده در مقالات پژوهشی دارای اهمیت می باشد.

ترجمه physiotherapy

برای داشتن ترجمه فیزیوتراپی physiotherapy در سطح مطلوب ما نیازمندیم مترجم متخصص و تحصیلکرده در رشته تخصصی فیزیوتراپی می شویم .زیرا چنین مترجمی سالیان زیادی در رابطه با رشته تخصصی فیزیوتراپی و کنترل و پاتولوژی تحصیل کرده و با مباحث رشته تخصص فیزیوتراپی به صورت کامل آشنایی دارد .استفاده از چنین مترجمی به دلیل سطح آگاهی بالای مترجم متخصص به دایره لغات تخصصی و اصطلاحات پرکاربرد باعث صورت پذیرفتن ترجمه فیزیوتراپی physiotherapy و سطح عملکردی مطلوب و رعایت سطح استاندارد بین المللی است . ترجمه فیزیوتراپی physiotherapy با رعایت سطح استاندارد بین المللی آن بسیار کمک کننده به دانشجویان تحصیل کرده در رشته تخصصی فیزیوتراپی می باشد و به دلیل حفظ انسجام متن و محتوا در ترجمه فیزیوتراپی physiotherapy باعث فهم و درک بیشتر مطالب توسط دانشجویان رشته شده و در زمان مطالعه دانشجویان رشته‌های تخصصی فیزیوتراپی صرفه‌جویی چشمگیری را رقم می‌زند.

در پایان به چند نمونه از مقالات معتبر در رشته تخصصی فیزیوتراپی اشاره می کنیم:

Physiotherapy for Children with Functional Constipation: A Pragmatic Randomized Controlled Trial in Primary Care

Objective

To determine the effectiveness of physiotherapy plus conventional treatment compared with conventional treatment alone for the treatment of functional constipation in children age 4-17 years in primary care.

Study design

Pragmatic randomized controlled trial with 8 months follow-up. Primary care physicians recruited children diagnosed with functional constipation (n = 234), and pediatricians recruited newly referred children with a diagnosis of functional constipation (n = 11). Conventional treatment comprised toilet training, nutritional advice, and laxative prescribing, whereas physiotherapy focused on resolving dyssynergic defecation. The primary outcome was treatment success over 8 months, defined as the absence of functional constipation (Rome III criteria) without laxative use. Secondary outcomes included the absence of functional constipation irrespective of continuation of laxative use and global perceived treatment effect.

Results

Children were allocated to conventional treatment plus physiotherapy or conventional treatment alone (67 per group), mean (SD) age was 7.6 (3.5) years. Results of longitudinal analyses in the intention-to-treat population showed that the treatment success percentage was not statistically improved by adding physiotherapy to conventional treatment (adjusted relative risk [aRR] 0.80, 95% CI 0.44-1.30). At 4 months, fewer children receiving physiotherapy had treatment success (17%) than children receiving conventional treatment alone (28%), but this had equalized by 8 months (42% and 41%, respectively). The percentage of children without functional constipation, irrespective of continuation of laxative use, was not statistically different between groups over 8 months (aRR 1.12, 95% CI 0.82-1.34). Notably, parents reported significantly more global symptom improvement after physiotherapy than after conventional treatment (aRR 1.40; 95% CI 1.00-1.73).

-------------------------------------------------------

Accessing the curriculum; university based learning experiences of visually impaired physiotherapy students

Abstract

The aim of this study was to explore the learning experiences of visually impaired physiotherapy students in the UK, specifically focusing on barriers and enablers faced within university and classroom based education.

A qualitative multiple case study design was used due to the unique and small group of participants under exploration. Course Leaders of all universities in the UK that offered Physiotherapy education at undergraduate or pre-registration level were approached as gatekeepers to access participants. Four visually impaired physiotherapy students consented to take part in the study, each from a different institution.

Semi-structured interviews were used at a time and setting chosen by each participant. Data were recorded and transcribed verbatim, and analysed thematically using NVivo 10. Both barriers and enablers were identified, with sub-themes within the data; the barriers were: environmental factors, unsupportive behaviours and time and effort. The enablers were: supportive relationships, student attributes, and strategies and adaptations.

All participants experienced barriers to learning within their university setting, despite having disclosed a disability and having access to and provision of reasonable adjustments. However, despite facing barriers, there were many positive experiences that enabled learning, particularly when staff and students worked together in an open, supportive, and proactive environment.

--------------------------------------------

Aquatic physiotherapy: a vestibular rehabilitation optionFisioterapia aquática: uma opção de reabilitação vestibular

Abstract

Introduction

Vestibular rehabilitation is a fundamental resource for vestibular symptom control. Its performance in the aquatic environment is considered safe for the physical activities of the elderly, because they act simultaneously on musculoskeletal disorders and balance improvement.

----------------------

A randomized controlled trial of respiratory physiotherapy in lower respiratory tract infections

Abstract

Introduction

Physiotherapy may play a role in the recovery of signs, symptoms and function of patients with lower respiratory tract infections (LRTI) but its effectiveness is still controversial.

Objectives

To assess the effects of respiratory physiotherapy compared with standard pharmacological care on symptoms and function in outpatients with LRTI.

------------------

Do therapist effects determine outcome in patients with shoulder pain in a primary care physiotherapy setting?

Abstract

Objectives

To explore whether a therapist effect exists in physiotherapists treating patients with shoulder pain and to identify if personality traits of the physiotherapist influences patients outcome.

Design

Observational cohort study.

Setting

Primary care physiotherapy practices.

Participants

Data on patients with shoulder complaints that started and finished treatment between 2009 and 2012 were derived from the NIVEL Primary Care Database. Personality traits of the physiotherapist were identified using the Big Five Inventory. Data of 2814 patients and 56 physiotherapists were analysed using multi level linear regression.

Main outcome measure

Severity of complaint was measured on a 10-point Likert scale at the start and end of treatment. Change score is used as outcome.

--------------

Advanced musculoskeletal physiotherapy practice: The patient journey and experience

Abstract

Background

As many patients referred to orthopaedic and rheumatology services do not require medical or surgical interventions, advanced practice physiotherapists (APPs) have been introduced into hospital services to triage the care of these patients. Patient perspectives are critical to review the acceptance of this model of care and potential for expansion into primary care. This study aimed to explore the clinical journeys, and the experiences and perceptions of patients attending APP services.

Method

Semi-structured interviews (n = 10) were conducted with patients across two hospital sites, with narrative data subjected to a thematic analysis. MSK journeys were mapped via medical chart and interview data, with surveys collecting demographics.

Results

Patient journeys involved multiple contact points and some duplication in MSK health services. Overall, experiences of the APP service were positive, with faster access into the hospital system and patients valued the interpersonal and professional skills of the APP. Having already attended a physiotherapist, some patients did have a preconception of what the APP could offer them. However, initial concerns were mitigated following the APP appointment, as the APP had extensive MSK knowledge. Hospitals remained the preferred location for MSK appointments due to availability of diagnostics and ‘specialists’, and close proximity of the doctor.

----------------

Surgery and physiotherapy were both successful in the treatment of small, acute, traumatic rotator cuff tears: a prospective randomized trial

Background

Previous randomized trials on cuff repair have included mainly degenerative tears, but studies on acute traumatic tears are lacking. We aimed to compare early surgical repair with nonoperative treatment for traumatic supraspinatus tears.

Methods

We did a 2-center randomized controlled trial of patients with small rotator cuff tears mainly involving supraspinatus, comparing surgical repair (n = 32) and physiotherapy (n = 26). The primary outcome was a group difference in the Constant-Murley score at 12-month follow-up. Secondary outcomes were differences in the Western Ontario Rotator Cuff index, pain (Numerical Rating Scale 0-10), and Euro quality-of-life-visual analog scale. We used magnetic resonance imaging to assess retear rate, tear progression, fatty infiltration, and atrophy.

Results

The mean age was 59.7 years (range, 44-77 years), median sagittal tear size was 9.7 mm (range, 4-21 mm), and baseline characteristics were well balanced between the 2 groups. The repair group had a median Constant-Murley of 83 (25 quartile range [QR]) and the physiotherapy group 78 (QR, 22) at 12 months, with the between-group difference in medians of 4.5 (−5 to 9, 95% confidence interval; P = .68). The corresponding values for the Western Ontario Rotator Cuff index were 91% (QR, 24) vs. 86% (QR, 24), with the between-group difference of 5.0 (−4 to 9, 95% confidence interval; P = .62). There was no difference in Numerical Rating Scale or in Euro quality-of-life-visual analog scale. Retear was found in 6.5% of repaired patients and tear progression >5 mm in 29.2% of unrepaired patients.

---------------

Development of mobile markerless augmented reality for cardiovascular system in anatomy and physiology courses in physiotherapy education

Abstract:

This paper focuses on the development of markerless Augmented Reality (AR) using ARCore platform, where interactive three-dimensional (3D) content was designed and developed based on the learning outcome syllabus to enhance the visualization and understanding of the anatomy and physiology for cardiovascular system topic. Currently, learning method is based on 2D images and slides, plastic models and cadavers have to deal with students’ experience issues such as lack of interactive, uneasy feeling with dead body and cadavers storing and donation. Therefore, more advances using technology such as Augmented Reality (AR) in learning method are needed to overcome the current gap and enhance the students’ learning. Thus, this study aims to develop markerless AR specifically focus on the cardiovascular system for undergraduate physiotherapy program at UniKL, RCMP. In this study, we describe a method used to create markerless AR content using 3D data from MRI images and 3D unity as an authoring tool. We present three processes, where the first design consideration based on author’s previous works derived from systematic search strategy were outlined, the second 3D model was developed using a real object and subsequently converted to an AR asset that can be linked to a unique markerless using ARCore platform and the third AR content creation using 3D unity authoring tool. This application provides a better visualization for the anatomical parts to support for an innovative and flexible learning process. We have successfully analyzed the design consideration using a systematic search strategy and developed the markerless AR specifically for cardiovascular system in anatomy and physiology courses. This study has contributed to knowledge in design and development of AR used in physiotherapy education. Therefore, this will be a step forward to an exploration of design-based research for an AR benefit in experienced-learning approach application.

----------

Respiratory Complications: Acute Respiratory Distress Syndrome, Chylothorax, Diaphragmatic Palsy and Paresis, Respiratory Physiotherapy, and Tracheostomy

Abstract

This chapter addresses the respiratory complications/issues that can occur in pediatric cardiac intensive care unit. Pulmonary complications are prevalent in the critically ill cardiac patients, and the acute respiratory distress syndrome (ARDS), chylothorax, and diaphragmatic dysfunction after cardiac surgery are frequently encountered in pediatric cardiac intensive care