• حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/2/16  ساعت13:57)
 • حجت براتی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1399/1/29  ساعت20:39)
 • حجت براتی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1399/1/22  ساعت15:19)
 • حجت براتی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1399/1/22  ساعت13:5)
 • حجت براتی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/22  ساعت12:49)
 • حجت براتی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/22  ساعت12:38)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)

ترجمه تخصصي مواد و متالورژي | ترجمه مقاله مواد و متالورژی

ترجمه تخصصی متون و ترجمه تخصصی مواد و متالوژی می تواند بسیار در صنعت موثر و تاثیر گذار باشد.

از جمله مهم ترين رشته هاي مهندسي مي توان مهندسي مواد ،متالورژي و نانو را ذكر كرد.رشته تخصصي مواد و متالورژي عملكرد بالايي در مصنوعات مختلف صنعتي دارد.از جمله خدمات ارزنده رشته تخصصي مواد و متالورژي مي توان به ساخت دارو هاي ضروري در صنعت پزشكي و حتي ساخت قطعات هواپيما وخودرو اشاره كرد.كه زمينه هاي كاربردينامبرده درصنعت و رشته تخصصي مواد و متالورژي تنها اندكي از زمينه كاري اين رشته تخصصي مي باشد.

ثبت نام

ترجمه مواد و متالوژی

ترجمه تخصصي مواد ومتالورژي در سامانه ملي ترجمه

ترجمه تخصصي مواد و متالورژي در سامانه ملي ترجمه با دقت و وسواس بالايي صورت مي گيرد .به اين صورت كه براي ترجمه سفارشات مرتبط با رشته تخصصي مواد و متالورژي،براي هر كدام از گرايشات مربوطه به اين رشته سامانه ملي ترجمه امتباز ترجمه سفارشات را به آن مترجمي اختصاص داده كه ، نه تنها در رشته تخصصي مواد و متالورژي تحصيل كرده باشد بلكه حدالامكان گرايش مترجم متخصص مرتبط،با سفارش ثبت شده باشد.

از اين طريق سامانه ملي ترجمه كيفيت سفارشات خود را اعم از سفارشاترشته تخصصي مهندسي مواد و متالورژيتضمين مي كند.زيرا هر كدام از مترجمان متخصص باتجربه و تحصيل كرده در رشته مربوطه با سفارش، مي بايستي درك درستي از مفهوم متن و معادل يابي درستي در ترجمات فارسي به انگليسي داشته باشند.  

ترجمه تخصصی مواد و متالوژی

گرايشات مربوطه به رشته تخصصي مهندسي مواد و متالورژي

از مهم ترين گرايشات مربوط به مهندسي مواد و متالورژي:

 • گرايش بيو مواد
 • گرايش شناسايي و انتخاب مواد
 • گرايشات استخراج فلزات
 • گرايش سراميك
 • گرايش نانو مواد
 • گرايش حفاظت و خوردگي فلزات
 • گرايش مهندسي سطح
 • گرايش مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزاتژ

سفارشات ترجمه گرايشات مختلف رشته تخصصي مواد و متالورژيدر زمينه هاي مختلف مقالات معتبر، كتب و ... در سامانهملي ترجمه پذيرفته شده و در سطح كيفيت بالايي تحويل داده مي شود.

مترجمان متخصص و حرفه اي وب سايت ملي ترجمه قادر به انجام و تحويل سفارشات با بالاترين درصد كيفي هستند.زيرا تحصيل كردگان رشته هاي مربوطه به ترجمه هستند.