• رضا آقائی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت22:20)
 • رضا آقائی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت22:3)
 • موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:6)
 • هادی خزایی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:5)
 • هادی خزایی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت0:47)
 • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:20)
 • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:17)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:15)
 • حسام خاتمی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/4  ساعت18:14)
 • حسام خاتمی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/4  ساعت15:53)

ترجمه تخصصي مواد و متالورژي | ترجمه مقاله مواد و متالورژی

ترجمه تخصصی متون و ترجمه تخصصی مواد و متالوژی می تواند بسیار در صنعت موثر و تاثیر گذار باشد.

از جمله مهم ترين رشته هاي مهندسي مي توان مهندسي مواد ،متالورژي و نانو را ذكر كرد.رشته تخصصي مواد و متالورژي عملكرد بالايي در مصنوعات مختلف صنعتي دارد.از جمله خدمات ارزنده رشته تخصصي مواد و متالورژي مي توان به ساخت دارو هاي ضروري در صنعت پزشكي و حتي ساخت قطعات هواپيما وخودرو اشاره كرد.كه زمينه هاي كاربردينامبرده درصنعت و رشته تخصصي مواد و متالورژي تنها اندكي از زمينه كاري اين رشته تخصصي مي باشد.

سامانه ملی ترجمه تجمعی از زبان های زنده و گویای تمامی رشته های تخصصی می باشد. این سامانه، با در برداشتن مترجمان متخصص، حرفه ای و مجرب تضمین کننده اعتبار خود است.

با استخدام مترجمان تحصیل کرده و با سابقه در رشته تخصصی مواد و متالورژی موجب گردیده تا سفارشات با استانداردها و سطح کیفیت بالا ترجمه شوند همچنین با ویرایش و بازخوانی ترجمات، سفارشات به سطح مطلوب رضایت کاربران خواهد رسید.

تیم حرفه ای سامانه تخصصی ملی ترجمه از مترجمان ایرانی و سردبیران متخصص در کشورعزیزمان تشکیل گردیده است. همه اعضای تیم، تجربه و درک گسترده ای از ترجمات تخصصی در رشته مربوطه را دارند و همچنین تقاضای کاربران را در حیطه حرفه ای کار خود به خوبی درک نموده اند.

سامانه تخصصی ملی ترجمه با در نظر گرفتن سطح علمی کاربران، حساسیت امر ترجمه را درک کرده و خود را متعهد به انجام سفارشات با کیفیت، دقت، دانش، مهارت و تحویل به موقع می داند.

ترجمه مواد و متالوژی

ترجمه تخصصي مواد ومتالورژي در سامانه ملي ترجمه

ترجمه تخصصي مواد و متالورژي در سامانه ملي ترجمه با دقت و وسواس بالايي صورت مي گيرد .به اين صورت كه براي ترجمه سفارشات مرتبط با رشته تخصصي مواد و متالورژي،براي هر كدام از گرايشات مربوطه به اين رشته سامانه ملي ترجمه امتباز ترجمه سفارشات را به آن مترجمي اختصاص داده كه ، نه تنها در رشته تخصصي مواد و متالورژي تحصيل كرده باشد بلكه حدالامكان گرايش مترجم متخصص مرتبط،با سفارش ثبت شده باشد.

از اين طريق سامانه ملي ترجمه كيفيت سفارشات خود را اعم از سفارشاترشته تخصصي مهندسي مواد و متالورژيتضمين مي كند.زيرا هر كدام از مترجمان متخصص باتجربه و تحصيل كرده در رشته مربوطه با سفارش، مي بايستي درك درستي از مفهوم متن و معادل يابي درستي در ترجمات فارسي به انگليسي داشته باشند.  

ترجمه تخصصی مواد و متالوژی

گرايشات مربوطه به رشته تخصصي مهندسي مواد و متالورژي

از مهم ترين گرايشات مربوط به مهندسي مواد و متالورژي:

 • گرايش بيو مواد
 • گرايش شناسايي و انتخاب مواد
 • گرايشات استخراج فلزات
 • گرايش سراميك
 • گرايش نانو مواد
 • گرايش حفاظت و خوردگي فلزات
 • گرايش مهندسي سطح
 • گرايش مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزاتژ

سفارشات ترجمه گرايشات مختلف رشته تخصصي مواد و متالورژيدر زمينه هاي مختلف مقالات معتبر، كتب و ... در سامانهملي ترجمه پذيرفته شده و در سطح كيفيت بالايي تحويل داده مي شود.

مترجمان متخصص و حرفه اي وب سايت ملي ترجمه قادر به انجام و تحويل سفارشات با بالاترين درصد كيفي هستند.زيرا تحصيل كردگان رشته هاي مربوطه به ترجمه هستند.