• حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/2/16  ساعت13:57)
 • حجت براتی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1399/1/29  ساعت20:39)
 • حجت براتی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1399/1/22  ساعت15:19)
 • حجت براتی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1399/1/22  ساعت13:5)
 • حجت براتی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/22  ساعت12:49)
 • حجت براتی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/22  ساعت12:38)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)

ترجمه تخصصی رشته تخصصی مدیریت پروژه

  برای ارائه توضیحاتی کلی در رابطه با رشته تخصصی مهندسی مدیریت پروژه می توان افزود مدیریت پروژه فعالیت هایی  صورت گرفته با برنامه ریزی ، قواعد خاص و هدایت پروژه در محدوده زمانی مشخص با هزینه و کیفیت استاندارد تعیین شده برای رسیدن نتایج سودمند می باشد

ترجمه تخصصی مدیریت پروژه

به صورت دقیق تر می توان افزود مدیریت پروژه مجموعه فعالیتهای برنامه ریزی شده و سازماندهی شده است که با نظارت برای اجرا و هدایت برنامه صورت میگیرد و در نهایت برای رسیدن به یک هدف کلی تلاش دارد که این هدف استفاده صحیح از منابع به منظور دستیابی به نتایج مشخص و پیش بینی شده با اکتساب هزینه‌ های مورد نظر می باشد .

مدیریت پروژه هنر به کارگیری دانش ، مهارت ،  ابزار، تکنیک ها و روش های لازم در مدیریت فعالیت های صورت گرفته می باشد که این تلاش ها برای برطرف کردن نیازها و روند رو به بهبود اجرای پروژه است برای اینکه بتوانیم رشته تخصصی مدیریت پروژه را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار دهیم به دو عامل مهم برنامه ریزی و کنترل پروژه نیازمندیم که این دو فاکتور ذکر شده پایه و اساس تمامی فعالیت ها می باشد..

عملکرد مدیر پروژه در فرایند مدیریت پروژه

مدیر پروژه در فرایند مدیریت مسئولیت نظارت دقیق بر پروژه را از ابتدا تا انتها به عهده دارد به بیان دیگر مدیر پروژه به بررسی همه جانبه پروژه می‌ پردازد تا بر صورت گرفتن عملکرد صحیح پروژه در محدوده زمانی و مالی اشراف داشته باشد

وظایف ذکر شده برای یک مدیر پروژه در سازمانهای بزرگ زمانی به موفقیت ختم می شود که از یک گروه مدیریتی کاردان تشکیل شده باشد . گفتنی است که مدیران پروژه می بایستی در انجام امور مختلف هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.

ترجمه مهندسی پروژه

 وظایف و مسئولیت های مورد نظر برای مدیر پروژه

 یکی از ابتدایی ترین و مهمترین وظایف مدیر پروژه مشخص ساختن  هدف پروژه می باشد . به این معنی که مدیر پروژه وظیفه  دارند هدف تعیین شده خود را با جزئیات و به صورت دقیق برای دیگران شرح دهد . همچنین مشخصات هدف تعیین شده چه نتیجه ای را دنبال می کند.

از دیگر وظایف شاخص یک مدیر مشخص کردن مسئولیت ها و وظایف تمامی اعضا در برنامه زمانی مشخص می باشد . همچنین می بایست در عملکرد دیگر اعضا در طول دستیابی به هدف نظارت داشته باشد.

یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت پروژه بودجه می باشد که می بایست تمام برنامه‌ریزی‌ها با توجه به در نظر گرفتن بودجه تعیین شده مشخص گردد . مدیر می بایستی به صورت تقریبی هزینه ها را از قبل پیش بینی کرده و اسراف نکند تا در مقابل هزینه های غیر قابل پیش بینی توان ایستادگی داشته باشد.

بعد از مشخص شدن وظایف توسط مدیر برای تک تک اعضا مدیر پروژه باید اطمینان حاصل کند که اعضا برای دستیابی به  هدفشان منابع مورد نظر را در اختیار داشته باشند..

گفتنی است مدیران می توانند از روش مسیر بحرانی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند دستیابی به مراحل مختلف هدف مورد نظر آسان تر شده و با موثر ترین حالت ممکن و با زمان بندی دقیق پیش می رود..

ترجمه تخصصی مدیریت پروژه

 بعد از این که مسئولیت هر یک از اعضا با زمانبندی دقیق مشخص شد مدیر پروژه وظیفه دارد مافوق خود را در جریان پیشرفت عملکرد پروژه قرار دهد . همچنین از سوی دیگر روند عملکرد پروژه را توسط مسئولیت‌های اعضا مورد کنترل خود قرار دهد و در صورت کاستی به آنها تذکر دهد و با توجه به در نظر گرفتن بودجه بهترین منابع را در اختیار اعضا قرار دهد.  

خدمات ترجمه خدمات مدیریت پروژه

در خدمات زبان سامانه تخصصی ملی ترجمه، ما می فهمیم که پروژه های ترجمه موفق به دستیابی به اهداف مهم تجاری می شوند. ما نه تنها به محتوای با کیفیت بالا بلکه در خدمات به مشتریان استثنایی در طول مدت زمان پروژه شما و بعد از آن ارزش زیادی می دهیم مدیران پروژه ترجمه ما با دقت بیش از ده سال تجربه در مدیریت پروژه و هماهنگی ، سازماندهی و مهارتهای عالی ارتباط کلامی و کتبی با دقت انتخاب و آموزش داده می شوند.

 ما با توجه به مشتریان در همه جبهه ها ، خود را از سایر شرکت های خدمات ترجمه جدا می کنیم - سؤالات ، نگرانی های مشتریان ، درخواست های آخرین لحظه یا هر موضوع غیرقابل پیش بینی ، مرتباً مورد بررسی و پاسخ قرار می گیریم ، در عین حال اطمینان حاصل کنیم که ترجمه خود پروژه به خوبی اجرا شده و به موقع برای رضایت کامل شما تحویل داده می شود.

 مدیران پروژه ما همچنین صاحبان شرکت ما هستند ، به این معنی که آنها در موفقیت هر کاری که انجام می دهیم واگذار شده اند.

مدیریت پروژه ترجمه چیست؟

مدیریت پروژه ترجمه و بومی سازی شامل به وضوح ترسیم نیازهای مشتری ، تعریف و سازماندهی پارامترهای پروژه ، مدیریت تیم ترجمه یا فروشندگان و اجرای بطور مؤثر تحویل محصول نهایی در برنامه است.

مدیر پروژه ترجمه چه کاری انجام می دهد؟

یک مدیر پروژه ترجمه ، از هماهنگی پروژه های ترجمه از ابتدا تا پایان نظارت می کند ، از جمله تعیین برنامه زمانبندی پروژه ، عملکرد بودجه ، انتخاب تیم ترجمه و اطمینان از کیفیت کار ترجمه با تیم ویراستاران و مستندات. مدیر پروژه ترجمه به عنوان منبع اصلی اختصاصی تماس با مشتری خدمت می کند.

در سامانه تخصصی ملی ترجمه ، مدیران پروژه ترجمه ما متعهد به درک نیازهای فنی مشتریان ، سبک نوشتن و استراتژی ارتباطی برای ارتباط موثر اهداف خود با تیم محلی سازی هستند. برای تخصص در موضوع عمیق ، ما برای اطمینان از صحت ترجمه ، تیمی از زبان شناسان خبره را تجربه می کنیم که از قبل دارای تجربه حرفه ای قبلی در زمینه ترجمه هستند.

مدیران پروژه ما فراتر از وظایف خود عمل می کنند تا اطمینان حاصل کنند که مشتریان ما بهترین تجربه مشتری و رضایت کامل از پروژه های خود را دریافت می کنند.

خدمات مدیریت پروژه ترجمه سامانه تخصصی ملی ترجمه:

 • برنامه ریزی دقیق پروژه
 • تیم مترجمان خود را مونتاژ کنید
 • جلسه توجیهی پروژه پس از اتمام صحت