• حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/2/16  ساعت13:57)
  • حجت براتی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1399/1/29  ساعت20:39)
  • حجت براتی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1399/1/22  ساعت15:19)
  • حجت براتی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1399/1/22  ساعت13:5)
  • حجت براتی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/22  ساعت12:49)
  • حجت براتی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/22  ساعت12:38)
  • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
  • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)

ثبت نام

صفحه آرایی (تنظیم) پایان نامه

لیست هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

جزئیات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه

مرتب نمودن متن

25  تومان

پاراگراف بندی

25  تومان

شماره صفحه

25  تومان

فاصله چپ و راست، بالا و پائین

25  تومان

فهرست نویسی اتوماتیک

150  تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها

100  تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250  تومان

جمع

600  تومان