• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:22)
  • دفتر بارکد سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:21)
  • علی شجاعی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:45)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:33)
  • علی شجاعی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/6  ساعت10:25)
  • دفتر بارکد پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/5  ساعت22:58)
  • موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:40)
  • علی شجاعی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:37)
  • علی شجاعی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/5  ساعت11:3)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش تایپ شما صادر شده است (1398/12/4  ساعت16:18)

راهنما جهت گرفتن سفارش برای مترجمین، تایپیست ها و ویراستاران

1) در پنل کاربری خود وارد می شوید و سپس جهت دیدن سفارشات جدید بر روی سفارشات جدید در سمت راست وب سایت ملی ترجمه کلیک کنید.

 

سفارش ترجمه

 

2) سپس سفارشات را می توانید دانلود کنید و تحلیل نمائید سپس باتوجه به زمان و ساعت درخواست شده توسط کاربر مورد نظر بر روی درخواست دریافت  کلیک کنید.

 

درخواست سفارش ترجمه

 

3) باتوجه به زمان و ساعت درخواستی پروژه مورد نظر را آماده نمائید و سپس اقدام به آپلود پروژه نمائید.(مطابق تصویر ذیر)

 

آپلود ترجمه

و سپس در بعد از کلیک بر روی ارسال فایل می توانید فایل مربوطه را آپلود نمائید

 

آپلود ترجمه