• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:6)
  • هادی خزایی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:5)
  • هادی خزایی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت0:47)
  • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:20)
  • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:17)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:15)
  • حسام خاتمی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/4  ساعت18:14)
  • حسام خاتمی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/4  ساعت15:53)
  • حمیدرضا دهنار صیدی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/10/29  ساعت18:32)
  • حمیدرضا دهنار صیدی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/10/29  ساعت18:10)

راهنما جهت گرفتن سفارش برای مترجمین، تایپیست ها و ویراستاران

1) در پنل کاربری خود وارد می شوید و سپس جهت دیدن سفارشات جدید بر روی سفارشات جدید در سمت راست وب سایت ملی ترجمه کلیک کنید.

 

سفارش ترجمه

 

2) سپس سفارشات را می توانید دانلود کنید و تحلیل نمائید سپس باتوجه به زمان و ساعت درخواست شده توسط کاربر مورد نظر بر روی درخواست دریافت  کلیک کنید.

 

درخواست سفارش ترجمه

 

3) باتوجه به زمان و ساعت درخواستی پروژه مورد نظر را آماده نمائید و سپس اقدام به آپلود پروژه نمائید.(مطابق تصویر ذیر)

 

آپلود ترجمه

و سپس در بعد از کلیک بر روی ارسال فایل می توانید فایل مربوطه را آپلود نمائید

 

آپلود ترجمه