• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:40)
  • علی شجاعی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:37)
  • علی شجاعی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/5  ساعت11:3)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش تایپ شما صادر شده است (1398/12/4  ساعت16:18)
  • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/4  ساعت15:40)
  • دفتر فنی رخسان پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/11/26  ساعت8:24)
  • دفتر بارکد پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/26  ساعت8:20)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/26  ساعت8:17)
  • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/21  ساعت10:56)
  • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/21  ساعت10:55)

راهنما جهت پیگیری سفارش توسط کاربر

بعد از ثبت سفارش توسط شما کاربر گرامی میتوانید به پیگیری سفارشات خود بپردازید.

بعد از سفارش پیش فاکتور شما کمار 10 دقیقه به نمایش در می آید و با پیامک نیز به شما اطلاع رسانی میگردد.

سپس شما به قسمت پیگیری سفارش مورد نظر خود مراجعه نمائید.

 

پیگیری سفارشات کاربر

 

و بعد از زدن دکمه پیگیری سفارشات صفحه زیر باز می شود.

 

پیگیری سفارشات ملی ترجمه

 

که با کلیک بر نمایش جزئیات سفارش نمایان می شود و می توانیدقیمت های سفارشات خود را مشاهده نمائید قیمت سفارشات سه نوع می باشد سفارش عادی، سفارش نیمه فوری و سفارش فوری که شما کاربر گرامی می توانید بر حسب زمان و کیفیت سفارش خود یکی از سه موارد ذکر شده را انتخاب نمائید.

سپس با زدن بر روی دکمه تکمیل سفارش می توانید پیش پرداخت خود را انجام دهید و سفارش خود را به کادر حرفه ای ملی ترجمه بسپارید.

 

تکمیل سفارش ملی ترجمه

 

سپس بعد از پیش پرداخت به کادر حرفه ای ملی ترجمه ارجاع داده می شود سپس بعد از تکمیل سفارش مورد نظر با توجه به زمان انتخابی پیامکی به شما ارسال می شود سپس می توانید تسویه حساب نمائید و سپس اقدام به دانلود پروژه خود کنید.