• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:6)
 • هادی خزایی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:5)
 • هادی خزایی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت0:47)
 • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:20)
 • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:17)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:15)
 • حسام خاتمی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/4  ساعت18:14)
 • حسام خاتمی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/4  ساعت15:53)
 • حمیدرضا دهنار صیدی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/10/29  ساعت18:32)
 • حمیدرضا دهنار صیدی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/10/29  ساعت18:10)

 

ثبت نام

خدمات تنظیم پایان نامه

ملی ترجمه در حوزه تنظیم، صفحه آرایی پایان نامه فعالیت دارد و خدمات زیر را به کاربران عزیز ارائه می دهد.

خدمات پایان نامه

 • مرتب نمودن متن
 • پاراگراف بندی
 • شماره صفحه
 • فاصله چپ و راست، بالا و پائین
 • فهرست نویسی اتوماتیک
 • تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها
 • تنظیم به قالب دانشگاه

 

جهت مشاهده هزینه تنظیم پایان نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

تعرفه ویراستاری پایان نامه