• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:22)
 • دفتر بارکد سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:21)
 • علی شجاعی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:45)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:33)
 • علی شجاعی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/6  ساعت10:25)
 • دفتر بارکد پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/5  ساعت22:58)
 • موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:40)
 • علی شجاعی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:37)
 • علی شجاعی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/5  ساعت11:3)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش تایپ شما صادر شده است (1398/12/4  ساعت16:18)

 

ثبت نام

خدمات تنظیم پایان نامه

ملی ترجمه در حوزه تنظیم، صفحه آرایی پایان نامه فعالیت دارد و خدمات زیر را به کاربران عزیز ارائه می دهد.

خدمات پایان نامه

 • مرتب نمودن متن
 • پاراگراف بندی
 • شماره صفحه
 • فاصله چپ و راست، بالا و پائین
 • فهرست نویسی اتوماتیک
 • تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها
 • تنظیم به قالب دانشگاه

 

جهت مشاهده هزینه تنظیم پایان نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

تعرفه ویراستاری پایان نامه