• حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/2/16  ساعت13:57)
 • حجت براتی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1399/1/29  ساعت20:39)
 • حجت براتی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1399/1/22  ساعت15:19)
 • حجت براتی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1399/1/22  ساعت13:5)
 • حجت براتی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/22  ساعت12:49)
 • حجت براتی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/22  ساعت12:38)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)

خدمات ترجمه تخصصی

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در ترجمه خدمات زیر را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات ترجمه تخصصی

 • ترجمه کتاب
 • ترجمه مقاله
 • ترجمه مقاله ISI
 • ترجمه متن
 • ترجمه دانشجویی
 • ترجمه فوری
 • ترجمه قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی
 • ترجمه قرارداد با انتشارات
 • ترجمه متون
 • ترجمه وب سایت
 • ترجمه فایل صوتی و تصویری
 • ترجمه نامه اداری
 • ترجمه کاتالوگ یا بروشور
 • ترجمه خبر

 

ثبت نام