• حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/2/16  ساعت13:57)
 • حجت براتی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1399/1/29  ساعت20:39)
 • حجت براتی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1399/1/22  ساعت15:19)
 • حجت براتی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1399/1/22  ساعت13:5)
 • حجت براتی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/22  ساعت12:49)
 • حجت براتی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/22  ساعت12:38)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
 • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
 • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)

ثبت نام

خدمات تایپ

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در حوزه تایپ خدمات ذیل را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات تایپ

 • تایپ متن  از PDF
 • تایپ کتاب
 • تایپ روزنامه
 • تایپ فوری
 • تایپ از دستنویس
 • تایپ تخصصی
 • تایپ مقاله
 • تایپ فرمول
 • ساختن پاورپوینت
 • تایپ برای مترجمین
 • تایپ برای قرارداد با انتشارات
 • تایپ با قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی

 

برای بدست آوردن هزینه تایپ کلیک کنید!