• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:6)
 • هادی خزایی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:5)
 • هادی خزایی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت0:47)
 • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:20)
 • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:17)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:15)
 • حسام خاتمی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/4  ساعت18:14)
 • حسام خاتمی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/4  ساعت15:53)
 • حمیدرضا دهنار صیدی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/10/29  ساعت18:32)
 • حمیدرضا دهنار صیدی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/10/29  ساعت18:10)

ثبت نام

خدمات تایپ

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در حوزه تایپ خدمات ذیل را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات تایپ

 • تایپ متن  از PDF
 • تایپ کتاب
 • تایپ روزنامه
 • تایپ فوری
 • تایپ از دستنویس
 • تایپ تخصصی
 • تایپ مقاله
 • تایپ فرمول
 • ساختن پاورپوینت
 • تایپ برای مترجمین
 • تایپ برای قرارداد با انتشارات
 • تایپ با قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی

 

برای بدست آوردن هزینه تایپ کلیک کنید!